Consultation

입원상담

전체 282
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
50
비밀글 입원
심지수 | 2019.03.27 | 추천 0 | 조회 2
심지수 2019.03.27 0 2
비밀글 Re:입원
seoulwise | 2019.03.28 | 추천 0 | 조회 2
seoulwise 2019.03.28 0 2
49
비밀글 입원 및 비용 문의
박혜숙 | 2019.03.27 | 추천 0 | 조회 3
박혜숙 2019.03.27 0 3
비밀글 Re:입원 및 비용 문의
seoulwise | 2019.03.28 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.03.28 0 1
48
비밀글 남편이랑 같이 입원 가능할까요?
황순금 | 2019.03.19 | 추천 0 | 조회 2
황순금 2019.03.19 0 2
비밀글 Re:남편이랑 같이 입원 가능할까요?
seoulwise | 2019.03.19 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.03.19 0 1
47
비밀글 93세 시모님 입원 문의
박효숙 | 2019.03.05 | 추천 0 | 조회 3
박효숙 2019.03.05 0 3
비밀글 Re:93세 시모님 입원 문의
seoulwise | 2019.03.06 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.03.06 0 1
46
비밀글 입원문의
진선미 | 2019.03.02 | 추천 0 | 조회 2
진선미 2019.03.02 0 2
비밀글 Re:입원문의
seoulwise | 2019.03.05 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.03.05 0 1
45
비밀글 입원문의
아들 | 2019.03.01 | 추천 0 | 조회 4
아들 2019.03.01 0 4
비밀글 Re:입원문의
seoulwise | 2019.03.05 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.03.05 0 1
44
비밀글 치매엄마 치료해 주세요.
| 2019.02.16 | 추천 0 | 조회 5
2019.02.16 0 5
비밀글 Re:치매엄마 치료해 주세요.
seoulwise | 2019.02.18 | 추천 0 | 조회 2
seoulwise 2019.02.18 0 2
43
비밀글 요양병원 입원비
박미선 | 2019.02.13 | 추천 0 | 조회 2
박미선 2019.02.13 0 2
비밀글 Re:요양병원 입원비
seoulwise | 2019.02.14 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.02.14 0 1
42
비밀글 입원문의
김동욱 | 2019.02.09 | 추천 0 | 조회 3
김동욱 2019.02.09 0 3
비밀글 Re:입원문의
seoulwise | 2019.02.11 | 추천 0 | 조회 3
seoulwise 2019.02.11 0 3
41
비밀글 항암치료 후 재활을 위한 입원 치료 문의
윤미옥 | 2019.02.08 | 추천 0 | 조회 4
윤미옥 2019.02.08 0 4
비밀글 Re:항암치료 후 재활을 위한 입원 치료 문의
seoulwise | 2019.02.11 | 추천 0 | 조회 1
seoulwise 2019.02.11 0 1